לדף הבית על הישיבה מאגר תורני מידע לשבוע ישיבה מיזמים חברתיים תרומות צור קשר French
במקום בו נוגעת האמונה קושי הוא פתח לנשמה

אורות הקודש ג' - הרב יובל פרוינדתשע"ה

 • בקשת האני העצמי המשך - י"ד אלול תשע"ד
 • העצמיות בכנסת ישראל - כ"ח אלול תשע"ד
 • אי ידיעת האופי העצמי התיקון והנפילה - ו' תשרי תשע"ה
 • הפרישות והדרך הממוצע - י"א תשרי תשע"ה
 • התבודדות היחיד והאומה - י"ח תשרי תשע"ה
 • התבודדות והתגלות הנשמה - כ"ה תשרי תשע"ה
 • התבודדות וחברתיות, והתבדלות והתקרבות - ג' כסליו תשע"ה
 • שתיקה התבודדות פנימית ודממה עליונה - י' כסליו תשע"ה
 • עת לעשות ועת לדבר-דממה ורוח הקודש - י"ט כסליו תשע"ה
 • הדיבור ורוח הקודש-פסקה י' - ח' טבת תשע"ה
 • פסקאות י"א-י"ג - הדיבור - ט"ו טבת תשע"ה
 • עמודים רע"ט-ר"פ - כ"ב טבת תשע"ה
 • עמודים רפ"ב פסקא י"ח - כ"ט טבת תשע"ה
 • פסקאות י"ט-כ' - ז' שבט תשע"ה
 • פסקאות כ"ה-כ"ז - י"ד שבט תשע"ה
 • עמודים רצ"ו-רצ"ז - כ"א שבט תשע"ה
 • עמודים רצ"ח-רצ"ט - כ"ח שבט תשע"ה
 • קשר הברית והטוב העולמי - ה' אדר תשע"ה
 • חסידות - פסקא ד' - ט' אייר תשע"ה
 • חסידות - פסקאות ב'-ג' - כ"ג אייר תשע"ה
 • חסידות - פסקאות ה'-ו' - א' סיוון תשע"ה
 • פסקא ז' - אהבת הבריות ממקור החסד - ח' סיוון תשע"ה
 • פסקא ו' אהבת הכלל ובירור עצמי - ט"ו סיוון תשע"ה
 • שנאת חינם וחכם הרזים - כ"ט סיוון תשע"ה
 • מידת חסידות ושלבי ביניים - ו' תמוז תשע"ה
 • פסקאות י"א-י"ב - י"ג תמוז תשע"ה
 • פסקא י"ג - העין העליונה - כ' תמוז תשע"ה
 • פסקא י"ג - העין העליונה - פסקא שניה - כ"ז תמוז תשע"ה

  תשע"ד

 • פתיחה לעבודת המידות - טהרת מידות הנפש - ט"ז טבת תשע"ד
 • פסקאות ד'-ה' - ריכוך הסיגים ושתי הנפשות - כ"ג טבת תשע"ד
 • פסקאות ח'-ט' - טהרת המידות והתעלות הדעת - ח' שבט תשע"ד
 • מקומה של הדבקות בעבודת המידות - ט"ו שבט תשע"ד
 • כ"ט שבט תשע"ד
 • פסקאות י"ג - י"ד - עצבות - ו' אדר א תשע"ד
 • פסקאות ט"ו-ט"ז - הכעס והדעת וזיקוק הקנאה - י"ג אדר א תשע"ד
 • מידת ההשתוות - כ' אדר א תשע"ד
 • יראה יתרה ועצבות - כ"ז אדר א תשע"ד
 • יראה יתרה ועצבות המשך - ד' אדר ב תשע"ד
 • פסקאות כ' - כ"ב הבושה הפנימית והכרת השפלות הפנימית - י"ח אדר ב תשע"ד
 • פסקאות כ"ג וכ"ו - כ"ה אדר ב תשע"ד
 • פסקאות כ"ד-כ"ח - ח' אייר תשע"ד
 • פסקאות כ"ט-ל' - כ"ב אייר תשע"ד
 • פסקאות ל"א-ל"ב - כ"ט אייר תשע"ד
 • פסקאות ל"ג - ל"ד - י"ד סיוון תשע"ד
 • פסקאות ל"ה - ל"ו - כ"א סיוון תשע"ד
 • פסקאות ל"ו -ל"ז - גדלות וחרבה - כ"ח סיוון תשע"ד
 • פסקאות ל"ח-מ' - טהרת מידות הנפש - ה' תמוז תשע"ד
 • פסקאות מ"א - מ"ב - י"ט תמוז תשע"ד