לדף הבית על הישיבה מאגר תורני מידע לשבוע ישיבה מיזמים חברתיים תרומות צור קשר French
במקום בו נוגעת האמונה קושי הוא פתח לנשמה

הלכות פסח - הרב דוד מנשהתש"פ

  • ברכת האילנות והכשרת מטבח - כ' אדר תש"פ
  • חלק ב - נקיונות, ביטול חמץ, בדיקת חמץ - כ"ג אדר תש"פ
  • אלו מוצרים צריכים ביעור וכן אלו צריכים כשרות - כ"ח אדר תש"פ
  • דינים מעשיים למתפללים בבית והלכות ערב פסח וליל הסדר - ו' ניסן תש"פ
  • הלכות מכירת חמץ והלכות ליל הסדר חלק א' - ז' ניסן תש"פ
  • הלכות ליל הסדר חלק ב' - ח' ניסן תש"פ