לדף הבית על הישיבה מאגר תורני מידע לשבוע ישיבה מיזמים חברתיים תרומות צור קשר French
במקום בו נוגעת האמונה קושי הוא פתח לנשמה

שיעור כללי - אמונה - ראש הישיבה - הרב דני סגליס


תשע"ח

 • דע את אלוקי אביך ועבדהו - דעת אלוקים - ט' אלול תשע"ז
 • אנשי אמת - ט"ז אלול תשע"ז
 • בי אדני - לפלאיות המפגש בין התשובה לאמת - כ"ג אלול תשע"ז
 • אוצר החיים שבקיקיון - יונה - ח' תשרי תשע"ח
 • המחלוקת על מצב הדור והשלכותיה עלינו - ו' חשוון תשע"ח
 • בנתיבות רשב"ג ביחס שבין האמת והשלום התורה והחיים - כ"ז חשוון תשע"ח
 • חומת א"ש - י"ב כסלו תשע"ח
 • צורות וכלים לפרשיות מקץ - ויגש - י"ט כסלו תשע"ח
 • מהי הנקודה העיקרית בדורינו - ג' טבת תשע"ח
 • תיקון החטא הקדמון - ט' שבט תשע"ח
 • עבודת ה' של פורים - ז' אדר תשע"ח
 • לתקופת המעבר (ג) - פרשת קרח - ל' סיוון תשע"ח
 • לתקופת המעבר (ד) - מי מריבה מהכאה לדיבור - ח' תמוז תשע"ח
 • תיקון חטא המרגלים וחטא שנאת חנם של האדם בתוך עצמו - ט"ו תמוז תשע"ח
 • תיקון חטא המרגלים וחטא שנאת חנם של האדם בתוך עצמו - ח"ב - כ"ב תמוז תשע"ח
 • תיקון חטא המרגלים וחטא שנאת חנם של האדם בתוך עצמו - ח"ג - כ"ט תמוז תשע"ח

  תשע"ז

 • הפחד - חלק א' - ה' אלול תשע"ו
 • הפחד - חלק ג' - י' אלול תשע"ו
 • הפחד - חלק ד' - י"ז אלול תשע"ו
 • הפחד - חלק ה' - כ"ד אלול תשע"ו
 • כח הרצון - שמחת הרצון החופשי - ט"ו חשוון תשע"ז
 • כח הרצון - על חפצא וגברא בחיינו - כ"ב חשוון תשע"ז
 • כח הרצון - מרכזיות כח הרצון בחיינו - כ"ט חשוון תשע"ז
 • המלוכה והממשלה למי ולמי - י"ד כסלו תשע"ז
 • כח הרצון - בצלם אלוקים - ו' טבת תשע"ז
 • כח הרצון - בצלם אלוקים - חלק ב' - י"ב טבת תשע"ז
 • לבת הא"ש (האמת והשלום) - חלק א' - י"ג סיוון תשע"ז
 • לבת הא"ש (האמת והשלום) - חלק ב' - כ' סיוון תשע"ז
 • לבת הא"ש (האמת והשלום) - חלק ג' - כ"ז סיוון תשע"ז
 • חסרון המקדש - ג' אב תשע"ז

  תשע"ו

 • דעת אלוקים - חלק א' - י' אלול תשע"ה
 • דעת אלוקים - חלק ב' - י"ז אלול תשע"ה
 • הודאה בטעות ותשובה - כ"ד אלול תשע"ה
 • היחס לדור - ז' חשוון תשע"ו
 • מהות התושב"ע - י"ד חשוון תשע"ו
 • סיכון וסיכוי באחדות הדעות - כ"א חשוון תשע"ו
 • מלחמת השלום והאמת - כ"ח חשוון תשע"ו
 • כלי מחזיק אמת - השלום - ה' כסלו תשע"ו
 • אמת מארץ תצמח - י"ב כסלו תשע"ו
 • פתיח לשיעור גורמי איזון - ג' טבת תשע"ו
 • גורמי איזון - י' טבת תשע"ו
 • עין טובה - חלק א' - ב' שבט תשע"ו
 • עין טובה - חלק ב' - ט' שבט תשע"ו
 • כלל ישראל והופעתו - ב' אייר תשע"ו
 • כלל ישראל בשפת אמת - ט' אייר תשע"ו
 • הרצי''ה והגר''א שפירא כלל ישראל - ט"ז אייר תשע"ו
 • כלל ישראל חלק ד' - כ"ג אייר תשע"ו
 • כלל ישראל וחבורות עובדי ה' - ח' סיוון תשע"ו
 • ציווי בחירה וחבורות - ט"ו סיוון תשע"ו
 • שלך לך ולך לך - כ"ב סיוון תשע"ו
 • מעשר כספים - כ"ט סיוון תשע"ו
 • מה שמך - ז' תמוז תשע"ו
 • צניעות - חלק א' - י"ג תמוז תשע"ו
 • צניעות - חלק ב' - כ' תמוז תשע"ו


  תשע"ה

 • פתיחה ללימוד אמונה - ח' אלול תשע"ד
 • והלכת בדרכיו - חלק א' - ח' אלול תשע"ד
 • והלכת בדרכיו - חלק ב' - ט"ו אלול תשע"ד
 • והלכת בדרכיו - חלק ג' - כ"ח אלול תשע"ד
 • והלכת בדרכיו - חלק ד' - ז' תשרי תשע"ה
 • תורה ציווה לנו משה - חלק א' - ה' חשוון תשע"ה
 • תורה ציווה לנו משה - חלק ב' - י"ב חשוון תשע"ה
 • הקו המבדיל והקו המחבר - חלק א' - י"ט חשוון תשע"ה
 • הקו המבדיל והקו המחבר - חלק ב' - כ"ו חשוון תשע"ה
 • הקו המבדיל והקו המחבר - חלק ג' - ד' כסליו תשע"ה
 • הקו המבדיל והקו המחבר - חלק ד' - י"ב כסליו תשע"ה
 • עליה להר הבית - י' טבת תשע"ה
 • תלמוד גדול או מעשה גדול - כ"ד טבת תשע"ה
 • קדושים תהיו - א' שבט תשע"ה
 • בין האלוקי לאנושי - חלק א' - ב' שבט תשע"ה
 • בין האלוקי לאנושי - חלק ב' - ט' שבט תשע"ה
 • נפלה לא תוסיף קום - ט"ו שבט תשע"ה
 • לשאלת עליה להר הבית בזמן הזה - ט"ז שבט תשע"ה
 • בעקבות משיחא חוצפא יסגי - ו' אדר תשע"ה
 • האמת והשלום אהבו - חלק א - י"א אייר תשע"ה
 • האמת והשלום אהבו - חלק ב - י"ז אייר תשע"ה
 • שבועות - למה קוראים את רות בשבועות - ה' סיוון תשע"ה
 • הבוחר ועושה מול המצווה ועושה - ל' סיוון תשע"ה
 • עין טובה ועין רעה - י"ד תמוז תשע"ה