לדף הבית על הישיבה מאגר תורני מידע לשבוע ישיבה מיזמים חברתיים תרומות צור קשר French
במקום בו נוגעת האמונה קושי הוא פתח לנשמה

משנת הא"ש - ראש הישיבה - הרב דני סגליס


תש"פ

 • נתיבות איש האמת - ל' תשרי תש"פ
 • נתיבות איש השלום - ח' חשוון תש"פ
 • קטבי האמת והשלום בתפיסתם החיצונית - י"ד חשוון תש"פ
 • התגלות האמת והשלום במספרים - כ"א חשוון תש"פ
 • בירור האמת והשלום בדור המשיח - כ"ח חשוון תש"פ
 • הכרעה חלקית וקומה שלימה של הא"ש - ה' כסלו תש"פ
 • העין הטובה - י"ב כסלו תש"פ
 • העין הטובה ברמה הלאומית - י"ט כסלו תש"פ
 • העין הטובה בעבודת המידות - ג' טבת תש"פ
 • האמת והשלום יוצרים שיח מחבר - כ"ד טבת תש"פ
 • העצמיות יוצרת שיח עמוק - ד' שבט תש"פ
 • לך כנוס את כל היהודים - ל' שבט תש"פ

  תשע"ט

 • קיבוץ גלויות - י' אלול תשע"ח
 • מה שמו של המשיח? - י"ז אלול תשע"ח
 • אחדות השיטות ושלום הדעות - ז' חשוון תשע"ט
 • מי גדול ממי ומה זה משנה - י"ד חשוון תשע"ט
 • עין טובה - חלק א' - כ"ח חשוון תשע"ט
 • עין טובה - חלק ב' - ה' כסלו תשע"ט
 • עין טובה - חלק ג' - י"ב כסלו תשע"ט
 • עין טובה - חלק ד' - ד' טבת תשע"ט
 • האמונה והבחירה חלק שני -התיקון ברפידים - ט' שבט תשע"ט
 • אורו של אליהו - ח"א - ל' שבט תשע"ט
 • אורו של אליהו - ח"ב - א' אדר א' תשע"ט
 • אורו של אליהו - ח"ג - ז' אדר א' תשע"ט
 • לייעודה המלאה של בני עקיבא - ח"א - י"ד אדר א' תשע"ט
 • לייעודה המלאה של בני עקיבא - ח"ב - כ"א אדר א' תשע"ט
 • עבודת ההתחדשות והיציאה ממקובעות - ט' אייר תשע"ט