לדף הבית על הישיבה מאגר תורני מידע לשבוע ישיבה מיזמים חברתיים תרומות צור קשר French
במקום בו נוגעת האמונה קושי הוא פתח לנשמה

שיחה כללית - לפרשות השבוע ולמועדים - ראש הישיבה - הרב דני סגליס


תשפ"א

 • תשמישי מצווה ותשמישי קדושה - ו' אלול תש"פ
 • "תגיד אתה רוצה או צריך?" - ח' חשוון תשפ"א
 • "אי עניו אי חסיד" - בנין דור גדול - ב' כסלו תשפ"א
 • על פכים קטנים בדור גדול שנשאל - "מה שמך" - ט"ז כסלו תשפ"א
 • וישב - להיות איש מצליח - כ"ג כסלו תשפ"א
 • ויחי - הכח לנצח את הגלות - ט"ו טבת תשפ"א
 • וארא - גאולת הטבע והרצון - כ"ח טבת תשפ"א
 • בא - מבחן האמונה במיצרי החיים - ז' שבט תשפ"א
 • לך כנוס את כל היהודים –ערב ראש חודש אדר - כ"ח שבט תשפ"א
 • בואו שעריו בתודה - בין פורים להכרת הטוב ולמבט על עצמנו ודורנו - ה' אדר תשפ"א
 • "ועדת חקירה לגזרת המן" - י"ב אדר תשפ"א
 • כי תשא - מהיכן באות הנפילות? ומה צריך לעשות? - י"ט אדר תשפ"א
 • למהותו של יום הזכרון לחללי מערכות ישראל - תשפ"א - ב' אייר תשפ"א
 • אחרי מות קדושים - הכרת הטוב - מפתח הגאולה - ט' אייר תשפ"א
 • בהר - הדרך לשוויון - כ"ג אייר תשפ"א
 • נשא - מהות החינוך - ח' סיוון תשפ"א
 • שלח - הלימוד מחטא המרגלים על אירועי תשפ"א - כ"א סיוון תשפ"א
 • קרח - בין תורה של מחלוקת למחלוקת של תורה - כ"ט סיוון תשפ"א
 • חקת – 45 שנים למבצע אנטבה - ו' תמוז תשפ"א
 • בלק - תלמידיו של בלעם - י"ג תמוז תשפ"א

  תשע"ט

 • שופטים - לוקחים אחריות - ה' אלול תשע"ח
 • כי תבוא - פחד יצחק משפטינו האירה - י"ט אלול תשע"ח
 • ראש השנה - סימנא מילתא - למהות הסימנים בראש השנה - כ"ו אלול תשע"ח
 • סוכות - שמחת בית השואבה - ד' תשרי תשע"ט
 • וירא - נקודת הכשל של לוט - ט"ז חשוון תשע"ט
 • תולדות - מה מחפשים בשידוך - ל' חשוון תשע"ט
 • וישלח - הגידה לי מה שמך - י"ד כסלו תשע"ט
 • וישב - להצליח בחיים - כ"א כסלו תשע"ט
 • ויגש - כשהאמת והשלום נפגשים - ה' טבת-- תשע"ט
 • ויחי - ציפית לישועה - י"ב טבת תשע"ט
 • שמות - סכנת דתן ואבירם - י"ט טבת תשע"ט
 • וארא - תיקון הברית והלשזון החמישית - כ"ו טבת תשע"ט
 • בשלח - תודעת העצמאות - י"א שבט תשע"ט
 • תרומה - ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם - ב' אדר א' תשע"ט
 • כי תשא - מצוות מחצית השקל וזיקתה לפורים - ט"ז אדר א' תשע"ט
 • פקודי - כאשר צוה ה' כן עשו - ל' אדר א' תשע"ט
 • בהר - מה ענין שמיטה אצל הר סיני - י"א אייר תשע"ט
 • בהעלותך - לתקופת המעבר - י' סיוון תשע"ט
 • שלח לך - לקשר העמוק שבין שליחות לבין טובה הארץ מאד מאד - י"ז סיוון תשע"ט
 • קרח - קדימת הלוי - כ"ד סיוון תשע"ט
 • פנחס - בין קנאות לסבלנות - ט"ו תמוז תשע"ט