לדף הבית על הישיבה מאגר תורני מידע לשבוע ישיבה מיזמים חברתיים תרומות צור קשר French
במקום בו נוגעת האמונה קושי הוא פתח לנשמה

דבר תורה קצר לפרשות השבוע ולמועדים - ראש הישיבה - הרב דני סגליס


תשע"ט

בראשית
 • נח - ג' חשוון תשע"ט
 • לך לך - י' חשוון תשע"ט
 • חיי שרה - כ"ד חשוון תשע"ט
 • תולדות - א' כסלו תשע"ט
 • ויצא - ח' כסלו תשע"ט
 • מקץ - כ"ט כסלו תשע"ט
 • ויחי - י"ג טבת תשע"ט
  שמות
 • שמות - כ' טבת תשע"ט
 • בא - ה' שבט תשע"ט
 • בשלח - י"ב שבט תשע"ט
 • כי תשא - י"ז אדר א' תשע"ט
 • פקודי - א' אדר ב' תשע"ט
  מועדים
 • יום הכיפורים - ט' תשרי תשע"ט  תשע"ח

  בראשית
 • נח - ל' תשרי תשע"ח
 • לך לך - ז' חשוון תשע"ח
 • וירא - י"ד חשוון תשע"ח
 • חיי שרה - כ"א חשוון תשע"ח
 • ויצא - ו' כסלו תשע"ח
 • מקץ - כ"ז כסלו תשע"ח
 • ויגש - ד' טבת תשע"ח
 • ויחי - י"א טבת תשע"ח
  שמות
 • שמות - י"ח טבת תשע"ח
 • בא - ג' שבט תשע"ח
 • בשלח - י' שבט תשע"ח
 • יתרו - י"ז שבט תשע"ח
 • תרומה - א' אדר תשע"ח
 • ויקהל פקודי - כ"ב אדר תשע"ח
  ויקרא
 • ויקרא - כ"ט אדר תשע"ח
 • בחוקותי ויום ירושלים - כ"ו אייר תשע"ח
  במדבר
 • במדבר ושבועות - ד' סיוון תשע"ח
 • נשא - י"א סיוון תשע"ח
 • בהעלותך - י"ח סיוון תשע"ח
 • קרח - ב' תמוז תשע"ח
 • חוקת - ט' תמוז תשע"ח
 • מטות מסעי - א' אב תשע"ח
  דברים
 • דברים - ח' אב תשע"ח
 • שופטים - ו' אלול תשע"ח
 • כי תצא - י"ג אלול תשע"ח
 • כי תבוא - כ' אלול תשע"ח
 • ניצבים - כ"ז אלול תשע"ח
  מועדים
 • ראש השנה - כ"ט אלול תשע"ז
 • שביעי של פסח - כ' ניסן תשע"ח
 • ליום השואה - כ"ז ניסן תשע"ח
 • למהותו של חודש אייר - א' אייר תשע"ח  תשע"ז

  בראשית
 • בראשית - כ"ו תשרי תשע"ז
 • נח - ג' חשוון תשע"ז
 • לך לך - י' חשוון תשע"ז
 • וירא - י"ז חשוון תשע"ז
 • חיי שרה - כ"ד חשוון תשע"ז
 • תולדות - ב' כסלו תשע"ז
 • ויצא - ט' כסלו תשע"ז
 • וישב חנוכה - כ"ג כסלו תשע"ז
 • ויגש - ח' טבת תשע"ז
  שמות
 • שמות - כ"ב טבת תשע"ז
 • וארא - כ"ט טבת תשע"ז
 • בא - ז' שבט תשע"ז
 • בשלח - ט"ו שבט תשע"ז
 • יתרו - כ"ב שבט תשע"ז
 • משפטים - כ"ט שבט תשע"ז
 • תרומה - ו' אדר תשע"ז
 • תצווה - י"ג אדר תשע"ז
 • כי תשא - כ' אדר תשע"ז
 • ויקהל פקודי - כ"ז אדר תשע"ז
  ויקרא
 • צו - י"ב ניסן תשע"ז
 • אמור - ט"ז אייר תשע"ז
 • בהר בחוקותי - כ"ה אייר תשע"ז
  במדבר
 • במדבר - א' סיוון תשע"ז
 • נשא - ח' סיוון תשע"ז
 • בהעלותך - ט"ו סיוון תשע"ז
 • שלח - כ"ב סיוון תשע"ז
 • קרח - כ"ט סיוון תשע"ז
 • חוקת - ו' תמוז תשע"ז
 • בלק - י"ג תמוז תשע"ז
 • מטות - מסעי - כ"ז תמוז תשע"ז
  דברים
 • דברים - ה' אב תשע"ז
 • שופטים - ג' אלול תשע"ז
 • כי תצא - י' אלול תשע"ז
  מועדים
 • ראש השנה ופרשת ניצבים - כ"ז אלול תשע"ו
 • יום הכיפורים - ט' תשרי תשע"ז
 • שבת חול המועד סוכות - י"ט תשרי תשע"ז
 • וישב חנוכה - כ"ג כסלו תשע"ז
 • יום השואה והגבורה - כ"ז ניסן תשע"ז
 • חודש אייר - א' אייר תשע"ז
 • יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל - ד' אייר תשע"ז
  אקטואליה
 • פרשת אלאור אזריה - ויגש - ח' טבת תשע"ז


  תשע"ו

  בראשית
 • ויצא - ח' כסלו תשע"ו
 • וישלח - ט"ו כסלו תשע"ו
 • וישב - כ"ב כסלו תשע"ו
 • ויגש - ו' טבת תשע"ו
 • ויחי - י"ג טבת תשע"ו
  שמות
 • שמות - כ' טבת תשע"ו
 • וארא - כ"ז טבת תשע"ו
 • בא - ה' שבט תשע"ו
 • בשלח - י"ב שבט תשע"ו
 • יתרו - י"ט שבט תשע"ו
 • משפטים - כ"ו שבט תשע"ו
 • תרומה - ג' אדר א' תשע"ו
 • תצווה - י' אדר א' תשע"ו
 • כי תשא - י"ז אדר א' תשע"ו
 • ויקהל - כ"ד אדר א' תשע"ו
 • פקודי - א' אדר ב' תשע"ו
  ויקרא
 • ויקרא - זכור - ח' אדר ב' תשע"ו
 • שמיני - כ"ב אדר ב' תשע"ו
 • תזריע - כ"ט אדר ב' תשע"ו
 • מצורע - שבת הגדול - ז' ניסן תשע"ו
 • בהר - י"ב אייר תשע"ו
 • בחוקותי - י"ט אייר תשע"ו
  במדבר
 • בהעלותך - י"א סיוון תשע"ו
 • שלח - י"ח סיוון תשע"ו
 • חוקת - ב' תמוז תשע"ו
 • בלק - ט' תמוז תשע"ו
 • מטות - ט"ז תמוז תשע"ו
  דברים
 • דברים - ח' אב תשע"ו
 • ראה - כ"ט אב תשע"ו
 • שופטים - ו' אלול תשע"ו
 • כי תבוא - כ' אלול תשע"ו
 • ראש השנה ופרשת ניצבים - כ"ז אלול תשע"ו
 • האזינו - י"ב תשרי תשע"ז
  מועדים
 • פורים - י"ג אדר ב' תשע"ו
 • פסח - י"ג ניסן תשע"ו
 • יום השואה והגבורה - כ"ז ניסן תשע"ו
 • יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל - ג' אייר תשע"ו
 • יום העצמאות - ד' אייר תשע"ו
 • יום ירושלים - כ"ה אייר תשע"ו