לדף הבית על הישיבה מאגר תורני מידע לשבוע ישיבה מיזמים חברתיים תרומות צור קשר French
לגעת בחיים - אולפן עברי תורני לבני המנשה


תשע"ט

 • לג' אלול - בנים אתם לה' אלוקיכם - הרב נפתלי וייס - ג' אלול תשע"ח
 • להגיע ימים נוראים מתוך תיקון בין אדם לחבירו ומכח ציבור - כ"ו אלול תשע"ח
 • לי"א חשוון - ליום פטירת רחל אמנו - הרב נפתלי וייס - ט' חשוון תשע"ט
  לראש העמוד  תשע"ח

  אז נדברו

 • מהי הנקודה העיקרית בדורינו? - י' טבת תשע"ח
  לראש העמוד  תשע"ה

  בית מדרש קהילתי

 • לימוד תינוקות של בית רבן - קהילת חריש - ו' שבט תשע"ה
  לראש העמוד


  שונות

  תשע"ח

 • "יש שכר לפעולתך" - הצניעות בחבלי משיח לאורה של רחל אמנו - הרב אלישע וישלצקי - י' חשוון תשע"ח
 • "שמחתי באומרים לי" - המאבק על בניין ירושלים - הרב אלישע וישלצקי - כ"ב אייר תשע"ח
 • המצווה לקבל גרים - הרב בניהו ברונר - כ"ט אייר תשע"ח


  תשע"ז

 • "ולבקר בהיכלו" - הרב אלישע וישלצקי - ט' אלול תשע"ו
  לראש העמוד  תשע"ה

 • שיחת פתיחה זמן קיץ - במקום שאחרים חדלו לספור תחל ספירתך אתה - הרב דני סגליס - ל' ניסן תשע"ה
 • שיחה לחיילי איגוד ישיבות ההסדר - על עץ החיים בטע"ם החיים בארץ החיים - הרב דני סגליס - ג' סיוון תשע"ה
 • מגלגלים זכות על ידי זכאי - הרב אלישע וישליצקי - ט"ז סיוון תשע"ה
 • על חינוך ואמונה - הרב בנימין נחום זילברשטרום - י"ד תמוז תשע"ה
  לראש העמוד


  חוברות שפרסמה הישיבה

 • לקראת בחירות - דגל ירושלים
 • הישן יתחדש והחדש יתקדש