לדף הבית על הישיבה מאגר תורני מידע לשבוע ישיבה מיזמים חברתיים תרומות צור קשר French
במקום בו נוגעת האמונה קושי הוא פתח לנשמה

כוזרי - הרב נפתלי וייסתשע"ח

 • פתיחה לכוזרי - ו' אלול תשע"ז
 • פתיחה ח"ב והפילוסוף - י"ג אלול תשע"ז
 • הרחבה על הפילוסוף - כ' אלול תשע"ז
 • הנצרות - ה' תשרי תשע"ח
 • החכם המוסלמי - ג' חשוון תשע"ח
 • החבר - שורש האמונה - ט' חשוון תשע"ח
 • דומם צומח חי מדבר - י"ח חשוון תשע"ח
 • מנין שנות העולם - כ"ד חשוון תשע"ח
 • חכמת יוון והפילוסופים - חכמה ובינה - ב' כסלו תשע"ח
 • עולם קדמון או נברא - תורה ומדע - ט' כסלו תשע"ח
 • הטבע - שורש האמונה והכפירה - ט"ז כסלו תשע"ח
 • חטא העגל - י"ד טבת תשע"ח
 • סגולת ישראל וגזענות - כ"ח טבת תשע"ח
 • עולם הבא - היהדות מול שאר הדתות - והשפלות בגלות - ו' שבט תשע"ח
 • סוף מאמר ראשון וסיכום - י"ג שבט תשע"ח
 • תחילת מאמר שני השמות האלוקיים - כ' שבט תשע"ח
 • קדושת ארץ ישראל - כ"ז שבט תשע"ח
 • המשך עניין ארץ ישראל והנבואה - י"א אדר תשע"ח
 • שלא עלו בחומה - ח' אייר תשע"ח
 • הקרבנות והמשכן - ט"ו אייר תשע"ח
 • ישראל באומות כלב באיברים - כ"ב אייר תשע"ח
 • דרך ארץ קדמה לתורה - י"ד סיוון תשע"ח
 • קידוש כוחות הנפש - כ"ח סיוון תשע"ח
 • מאמר שני - פסקאות נ' - ס' - ה' תמוז תשע"ח
 • לשון הקודש - לשון שבעצם - י"ב תמוז תשע"ח
 • מאמר שלישי - עבודת החסיד - י"ט תמוז תשע"ח
 • המשך עבודת החסיד - ד' אב תשע"ח


  תשע"ה

 • מבוא ללימוד כוזרי - ה' אלול תשע"ד
 • פתיחה - י"ב אלול תשע"ד
 • הפנייה לפילוסוף והחיבור לאלוקות - י"ט אלול תשע"ד
 • דחיית הפילוסוף - כ"ז אלול תשע"ד
 • הנוצרי - ב' חשוון תשע"ה
 • הנוצרי המשך - ב' חשוון תשע"ה
 • המוסלמי ותשובתו - ט' חשוון תשע"ה
 • פתיחת החבר - ט"ז חשוון תשע"ה
 • היחס לגרים וחלוקה לקבוצות בכוזרי - כ"ג חשוון תשע"ה
 • מניין העולם וייחוד עם ישראל - א' כסליו תשע"ה
 • ההבדל בין הבינה לחכמה - ח' כסליו תשע"ה
 • שורש האמונה ושורש הכפירה - ז' טבת תשע"ה
 • תהליך מול פתאומיות - י"ד טבת תשע"ה
 • פסקא פ"ז - כ"א טבת תשע"ה
 • פרטי המצוות - ה' שבט תשע"ה
 • היחס לגזענות הישראלית - י"ג שבט תשע"ה
 • סיום וסיכום מאמר ראשון - ל' ניסן תשע"ה
 • ההגשמה בשמות - ח' אייר תשע"ה
 • מעלת ארץ ישראל - ט"ו אייר תשע"ה
 • נבואה וארץ ישראל - כ"ב אייר תשע"ה
 • מעלת ארץ ישראל המשך - כ"ט אייר תשע"ה
 • אסטרונומיה וקידוש החודש - ז' סיוון תשע"ה
 • אסטרונומיה וקידוש החודש המשך - י"ד סיוון תשע"ה
 • סיום קדושת המקום ופתיחה לקרבנות - כ"ח סיוון תשע"ה
 • המשך הקרבנות ועם ישראל בגולה - י"ב תמוז תשע"ה
 • עם ישראל ואומות העולם כלב האברים - י"ט תמוז תשע"ה
 • דרך ארץ קדמה לתורה - כ"ו תמוז תשע"ה