לדף הבית על הישיבה מאגר תורני מידע לשבוע ישיבה מיזמים חברתיים תרומות צור קשר French
במקום בו נוגעת האמונה קושי הוא פתח לנשמה

מוסר - הרב נפתלי וייסתש"פ

 • זהירות בכבוד החבר - שיחת מוסר לקראת יום כיפור - הרב נפתלי וייס - ד' תשרי תש"פ


  תשע"ח

 • 'זמן זה חיים' - מה עושים בזמן הפנוי? - הרב נפתלי וייס - ט' אייר תשע"ח
 • קדושת הדיבור וזהירות מרכילות, לאורו של רשב"י - הרב נפתלי וייס - י"ז אייר תשע"ח
 • האם גם אני מכור למשהו? - הרב נפתלי וייס - כ"ה אייר תשע"ח
 • העול המשחרר שבעבודת ה' - הרב נפתלי וייס - ב' סיוון תשע"ח
 • מערכת "מעיל רוח" וחסימות בסמארטפונים - הרב נפתלי וייס - י' סיוון תשע"ח
 • על פי ה' יחנו ועל פי ה' ייסעו - הרב נפתלי וייס - ט"ז סיוון תשע"ח
 • תורת ארץ ישראל - תיקון לחטא המרגלים - הרב נפתלי וייס - כ"ג סיוון תשע"ח
 • הבא ליטהר מסייעין אותו - הרב נפתלי וייס - י"ד תמוז תשע"ח
 • תיקון חטא העגל - כח ההרתעה של עם ישראל - הרב נפתלי וייס - כ"א תמוז תשע"ח
 • תיקון חטא העגל - על מה אבדה הארץ? ...שלא ברכו בתורה תחילה - הרב נפתלי וייס - כ"ח תמוז תשע"ח


  תשע"ז

 • תשובה מאהבה - הרב נפתלי וייס - ב' אלול תשע"ו
 • שמירת הלשון - הרב נפתלי וייס - ט' אלול תשע"ו
 • חשיבות התפילה בציבור - הרב נפתלי וייס - י"ט אלול תשע"ו
 • הבא ליטהר מסייעים אותו - הרב נפתלי וייס - כ"ו אלול תשע"ו
 • לימוד הלכה - הרב נפתלי וייס - ט' חשוון תשע"ז
 • לימודי אמונה - הרב נפתלי וייס - ט"ז חשוון תשע"ז
 • בעזרת ה', ובהשתדלותינו - הרב נפתלי וייס - כ"ג חשוון תשע"ז
 • תפילה - הרב נפתלי וייס - א' כסלו תשע"ז
 • ארץ ישראל - הרב נפתלי וייס - ח' כסלו תשע"ז
 • לדון לכף זכות - הרב נפתלי וייס - ט"ו כסלו תשע"ז
 • לימוד גמרא בעיון - הרב נפתלי וייס - י"ד טבת תשע"ז
 • מידת הגאווה - הרב נפתלי וייס - כ"ח טבת תשע"ז
 • כיבוס בגדים ותיקון המידות - הרב נפתלי וייס - ו' שבט תשע"ז
 • שימת לב לפרטים הקטנים - הרב נפתלי וייס - י"ג שבט תשע"ז
 • הכנת לקבלת תורה - הרב נפתלי וייס - כ' שבט תשע"ז
 • צדקה - הרב נפתלי וייס - ד' אדר תשע"ז
 • השמחה - הרב נפתלי וייס - י"א אדר תשע"ז
 • לפסח - מה נשתנה ושאלות באמונה - הרב נפתלי וייס - כ"ה אדר תשע"ז
 • וידום אהרון - הרב נפתלי וייס - א' אייר תשע"ז
 • קיבוץ גלויות - הרב נפתלי וייס - ח' אייר תשע"ז
 • חזרה לנשמת התורה - הרב נפתלי וייס - ט"ו אייר תשע"ז
 • תפקיד הכאב - הרב נפתלי וייס - כ"ב אייר תשע"ז
 • אם שם עצמו כמדבר, זוכה לקבל תורה במתנה - הרב נפתלי וייס - כ"ט אייר תשע"ז
 • אהבת חסד ורגישות - הרב נפתלי וייס - י"ד סיוון תשע"ז
 • "ולא תתורו... אחרי עיניכם" - הרב נפתלי וייס - כ"א סיוון תשע"ז
 • כיצד להתמודד עם מאבק הרע והטוב שבאדם? - הרב נפתלי וייס - כ"ח סיוון תשע"ז
 • הכרת הטוב - הרב נפתלי וייס - ה' תמוז תשע"ז
 • העליה התמידית של עולת התמיד - הרב נפתלי וייס - י"ט תמוז תשע"ז
 • פרשת הנדרים - לעשות מכל דבר תורה - הרב נפתלי וייס - כ"ו תמוז תשע"ז
 • על מה אבדה הארץ - שלא ברכו בתורה תחילה - הרב נפתלי וייס - ד' אב תשע"ז


  תשע"ו

 • עיקשות - הרב נפתלי וייס - י"א אלול תשע"ה
 • ציניות למקום, לחברו, לעצמו - הרב נפתלי וייס - י"ח אלול תשע"ה
 • תשובה ואחדות ישראל - הרב נפתלי וייס - כ"ה אלול תשע"ה
 • יושרה - הרב נפתלי וייס - ח' חשוון תשע"ו
 • התמדה - הרב נפתלי וייס - ט"ו חשוון תשע"ו
 • שותף ולא לקוח - הרב נפתלי וייס - כ"ב חשוון תשע"ו
 • בכל לבבך - הרב נפתלי וייס - כ"ט חשוון תשע"ו
 • חלק הכלל בממון - הרב נפתלי וייס - ו' כסלו תשע"ו
 • תוכחה - הרב נפתלי וייס - י"ג כסלו תשע"ו
 • תרבות הפנאי - הרב נפתלי וייס - כ' כסלו תשע"ו
 • הודאה בטעות - הרב נפתלי וייס - ד' טבת תשע"ו
 • פרטים וכללים - הרב נפתלי וייס - י"א טבת תשע"ו
 • ענווה לתהליך אלוקי - הרב נפתלי וייס - כ"ו טבת תשע"ו
 • שמירת העיניים - הרב נפתלי וייס - ג' שבט תשע"ו
 • דחיית סיפוקים - הרב נפתלי וייס - י' שבט תשע"ו
 • כיבוד הורים - הרב נפתלי וייס - י"ז שבט תשע"ו
 • צניעות - הרב נפתלי וייס - ט"ז אדר א' תשע"ו
 • בריחה ממחלוקת - הרב נפתלי וייס - כ"ג אדר א' תשע"ו
 • עצבות - הרב נפתלי וייס - ל' אדר א' תשע"ו
 • שמחה - הרב נפתלי וייס - ז' אדר ב' תשע"ו
 • כשרות - הרב נפתלי וייס - כ"א אדר ב' תשע"ו
 • מצוות המידות - הרב נפתלי וייס - י' אייר תשע"ו
 • כלל ישראל - הרב נפתלי וייס - ט' סיוון תשע"ו
 • קנאה תאווה וכבוד - הרב נפתלי וייס - ל' סיוון תשע"ו
 • זכות ישראל - הרב נפתלי וייס - י"ד תמוז תשע"ו
 • על מה אבדה הארץ - הרב נפתלי וייס - כ"א תמוז תשע"ו
 • שלא ברכו בתורה תחילה - הרב נפתלי וייס - כ"ו תמוז תשע"ו