לדף הבית על הישיבה מאגר תורני מידע לשבוע ישיבה מיזמים חברתיים תרומות צור קשר French
במקום בו נוגעת האמונה קושי הוא פתח לנשמה

עולת ראי"ה - הרב נפתלי וייסתש"פ

 • א. סדר ליל הסדר - קדש - כ"א אדר תש"פ
 • ב. ורחץ, כרפס - כ' אדר תש"פ
 • ג. יחץ - כ"ב אדר תש"פ
 • ד. סדר ליל הסדר - מגיד - כ"ב אדר תש"פ
 • ה. רחצה, מוציא מצה, מרור, כורך - כ"ב אדר תש"פ
 • צפון, ברך, הלל, נרצה סיכום - כ"ז אדר תש"פ
 • מרור, כורך, שולחן עורך - כ"ז אדר תש"פ

  תשע"ה

 • התפלה המתמדת של הנשמה פסקא א' - ה' אלול תשע"ד
 • התפלה המתמדת של הנשמה פסקאות ב'-ג' - ו' אלול תשע"ד
 • התפלה המתמדת של הנשמה פסקא ד' - י"ג אלול תשע"ד
 • התפלה המתמדת של הנשמה פסקא ה' - י"ט אלול תשע"ד
 • התפלה המתמדת של הנשמה פסקאות ו'-ז' - כ' אלול תשע"ד
 • הדרכת התפלה וחלקיה פסקא א' - כ"ז אלול תשע"ד
 • הדרכת התפלה וחלקיה פסקא ב' - ד' תשרי תשע"ה
 • הדרכת התפלה וחלקיה פסקא ג' - ה' תשרי תשע"ה
 • הדרכת התפלה וחלקיה פסקאות ד'-ה' - ג' חשוון תשע"ה
 • הדרכת התפלה וחלקיה פסקא ו' - ט' חשוון תשע"ה
 • הדרכת התפלה וחלקיה פסקא ז' - י' חשוון תשע"ה
 • תפילה ותורה פסקא א' - י"ז חשוון תשע"ה
 • תפילה ותורה פסקא ב' - כ"ג חשוון תשע"ה
 • תפילה ותורה פסקא ג' - כ"ד חשוון תשע"ה
 • תפילה ותורה פסקא ד' - ב' כסליו תשע"ה
 • תפילה ותורה פסקא ה' - ט' כסליו תשע"ה
 • תפילה ותורה פסקא ו' - ט"ו כסליו תשע"ה
 • תפילה ותורה פסקא ז' - ט"ז כסליו תשע"ה
 • דרכי פעולת התפלה ליחיד ולציבור פסקא א' - כ"ג כסליו תשע"ה
 • דרכי פעולת התפלה ליחיד ולציבור פסקא ב' - כ"ז טבת תשע"ה
 • דרכי פעולת התפלה ליחיד ולציבור פסקאות ג'-ד' - כ"ח טבת תשע"ה
 • דרכי פעולת התפלה ליחיד ולציבור פסקאות ה'-ו' - ה' שבט תשע"ה
 • דרכי פעולת התפלה ליחיד ולציבור פסקאות ז'-ח' - ו' שבט תשע"ה
 • דרכי פעולת התפלה ליחיד ולציבור פסקאות ט'-י' - י"ג שבט תשע"ה
 • דרכי פעולת התפלה ליחיד ולציבור פסקא י"א - כ' שבט תשע"ה
 • דרכי פעולת התפלה ליחיד ולציבור פסקאות י"ב-י"ג - כ"ו שבט תשע"ה
 • דרכי פעולת התפלה ליחיד ולציבור פסקא י"ד - כ"ז שבט תשע"ה
 • דרכי פעולת התפלה ליחיד ולציבור פסקא ט"ו - ד' אדר תשע"ה
 • מודה אני - י' אדר תשע"ה
 • לפניך מלך - י"א אדר תשע"ה
 • חי וקיים - י"ח אדר תשע"ה