לדף הבית על הישיבה מאגר תורני מידע לשבוע ישיבה מיזמים חברתיים תרומות צור קשר French
ישיבת ההסדר נצרת עילית מאחלת לך ולבני ביתך שנה טובה ומתוקה!
לתרומת פדיון כפרות לחיזוק הישיבה ומפעליה לחץ כאן

עולת ראי"ה - הרב נפתלי וייסתש"פ

 • א. סדר ליל הסדר - קדש - כ"א אדר תש"פ
 • ב. ורחץ, כרפס - כ' אדר תש"פ
 • ג. יחץ - כ"ב אדר תש"פ
 • ד. סדר ליל הסדר - מגיד - כ"ב אדר תש"פ
 • ה. רחצה, מוציא מצה, מרור, כורך - כ"ב אדר תש"פ
 • צפון, ברך, הלל, נרצה סיכום - כ"ז אדר תש"פ
 • מרור, כורך, שולחן עורך - כ"ז אדר תש"פ

  תשע"ה

 • התפלה המתמדת של הנשמה פסקא א' - ה' אלול תשע"ד
 • התפלה המתמדת של הנשמה פסקאות ב'-ג' - ו' אלול תשע"ד
 • התפלה המתמדת של הנשמה פסקא ד' - י"ג אלול תשע"ד
 • התפלה המתמדת של הנשמה פסקא ה' - י"ט אלול תשע"ד
 • התפלה המתמדת של הנשמה פסקאות ו'-ז' - כ' אלול תשע"ד
 • הדרכת התפלה וחלקיה פסקא א' - כ"ז אלול תשע"ד
 • הדרכת התפלה וחלקיה פסקא ב' - ד' תשרי תשע"ה
 • הדרכת התפלה וחלקיה פסקא ג' - ה' תשרי תשע"ה
 • הדרכת התפלה וחלקיה פסקאות ד'-ה' - ג' חשוון תשע"ה
 • הדרכת התפלה וחלקיה פסקא ו' - ט' חשוון תשע"ה
 • הדרכת התפלה וחלקיה פסקא ז' - י' חשוון תשע"ה
 • תפילה ותורה פסקא א' - י"ז חשוון תשע"ה
 • תפילה ותורה פסקא ב' - כ"ג חשוון תשע"ה
 • תפילה ותורה פסקא ג' - כ"ד חשוון תשע"ה
 • תפילה ותורה פסקא ד' - ב' כסליו תשע"ה
 • תפילה ותורה פסקא ה' - ט' כסליו תשע"ה
 • תפילה ותורה פסקא ו' - ט"ו כסליו תשע"ה
 • תפילה ותורה פסקא ז' - ט"ז כסליו תשע"ה
 • דרכי פעולת התפלה ליחיד ולציבור פסקא א' - כ"ג כסליו תשע"ה
 • דרכי פעולת התפלה ליחיד ולציבור פסקא ב' - כ"ז טבת תשע"ה
 • דרכי פעולת התפלה ליחיד ולציבור פסקאות ג'-ד' - כ"ח טבת תשע"ה
 • דרכי פעולת התפלה ליחיד ולציבור פסקאות ה'-ו' - ה' שבט תשע"ה
 • דרכי פעולת התפלה ליחיד ולציבור פסקאות ז'-ח' - ו' שבט תשע"ה
 • דרכי פעולת התפלה ליחיד ולציבור פסקאות ט'-י' - י"ג שבט תשע"ה
 • דרכי פעולת התפלה ליחיד ולציבור פסקא י"א - כ' שבט תשע"ה
 • דרכי פעולת התפלה ליחיד ולציבור פסקאות י"ב-י"ג - כ"ו שבט תשע"ה
 • דרכי פעולת התפלה ליחיד ולציבור פסקא י"ד - כ"ז שבט תשע"ה
 • דרכי פעולת התפלה ליחיד ולציבור פסקא ט"ו - ד' אדר תשע"ה
 • מודה אני - י' אדר תשע"ה
 • לפניך מלך - י"א אדר תשע"ה
 • חי וקיים - י"ח אדר תשע"ה