לדף הבית על הישיבה מאגר תורני מידע לשבוע ישיבה מיזמים חברתיים תרומות צור קשר French
במקום בו נוגעת האמונה קושי הוא פתח לנשמה

מאגר תורני - שיעורים ושיחות


ראש הישיבה - הרב דני סגליס

 • שיעור כללי - אמונה
 • שיחות לפרשות השבוע ולמועדים
 • מדרש
 • בתוך עמי
 • משנת הא"ש
 • שביבי א"ש
 • דבר תורה קצר לפרשות ולמועדים
 • מוסר
 • נושאים כלליים
 • בעקבות משבר הקורונה

 • הרב נפתלי וייס

 • מוסר
 • כוזרי
 • עולת ראי"ה

 • הרב דוד מנשה

 • הלכות פסח


 • הרב יוסי ברמן

 • מהר"ל

 • הרב שמעיה כרמל

 • ספר יהושע
 • ספר שופטים
 • ספר מלכים
 • ספר ישעיה
 • מגילות

 • הרב יובל פרוינד

 • אורות הקודש ג'
 • מידות הראי"ה


 • אז נדברו
 • שונות
 • בית מדרש קהילתי
 • חוברות שפרסמה הישיבה